Evacuatie & brancards

Een bedrijfshulpverlener moet niet alleen voldoende opgeleid zijn om ingeval van een calamiteit adequaat te kunnen optreden, maar hij/zij moet ook de beschikking hebben over verschillende hulpmiddelen.  Een verbandkoffer en een brandblusser alleen zijn dan niet voldoende.

Evacuatie stoel

Brancards

Draagdoeken

Lifeguard wervelplank

Pro-Lite wervelplank

Kuipbrancard

Schepbrancard

Diverse evacuatie

Immobilisatie

Bodybags