Opleidingen

Wij krijgen regelmatig de vraag of we ook een BHV en EHBO opleiding verzorgen.

Safe Products.nl verzorgt zelf geen BHV of EHBO opleidingen.

Daarvoor verwijzen wij u graag door naar een door het NIBHV erkent opleidingsinstituut.

Het NIBHV faciliteert de opleidingsinstituten bij het verzorgen van de opleidingen en certificeren van cursisten. Opleidingsinstituten bestellen cursistenboeken en materiaal voor docenten bij het NIBHV. Ook de examinering en certificering verloopt via het NIBHV.

Keurmerk
Als u een opleiding volgt bij een opleidingsinstituut met het NIBHV Keurmerk is zeker dat u met een kwaliteitsopleiding te maken heeft. Het Keurmerk biedt garantie, omdat opleidingsinstituten met het Keurmerk voldoen aan erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening.
Erkende instituten zijn opgenomen in het NIBHV register.

Het NIBHV draagt zorg voor de erkenning en controle van de kwaliteit van de bij het Keurmerk aangesloten instituten.

Meer informatie op www.nibhv.nl

EHBO cursussen

Je kunt bij het Rode Kruis kiezen uit vele diverse EHBO cursussen: van korte workshops in 3 uur, via combinatie van e-learnings en klassikale cursussen, tot en met uitgebreide EHBO cursussen in 20 uur. Alle cursussen die met succes worden doorlopen, worden afgesloten met een bewijs van deelname of officieel Rode Kruis certificaat.