Evacuatie & brancards
Een bedrijfshulpverlener moet niet alleen voldoende opgeleid zijn om ingeval van een calamiteit adequaat te kunnen optreden, maar hij/zij moet ook de beschikking hebben over verschillende hulpmiddelen. 
Een verbandkoffer en een brandblusser alleen zijn dan niet voldoende.

 


EHBO brancard

Draagdoeken

Nato brancard

Diverse evacuatie
       

Lifeguard wervelpank

Pro-Lite wervelplank

Kuipbrancard

Schepbrancards
       

Veldbed

ResQ-Chair evacuatiestoel
 
Immobilisatie