MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 
Safe Products wil met haar producten en diensten bijdragen aan een veiligere en schonere omgeving. Dit doen wij zoveel mogelijk op een duurzame en verantwoorde manier voor mens, milieu en maatschappij. Men spreekt ook wel van MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 
Wat doet Safe Products in het kader van het MVO?
 
Afval & Recycling
De verpakkingsmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt.
Het reduceren van druk(print)werk door digitale opslag van documenten.
Overig afval wordt zoveel mogelijk gescheiden aangeboden en/of verwerkt.


Beperking Co2 uitstoot

Er zijn diverse maatregelen genomen om de Co2 uitstoot te beperken.
  • Wij kiezen voor leveranciers zo dicht mogelijk bij ons centrale magazijn. Hierdoor wordt het transport traject zo kort mogelijk
  • Computer- en randapparatuur worden, wanneer deze gedurende een vastgestelde periode niet gebruikt worden, automatisch uitgeschakeld
  • Verlichting in werkruimtes wordt automatisch uitgeschakeld wanneer deze niet in gebruik zijn.
  • Wij hebben geen vertegenwoordigers die vele kilometers maken om ongevraagd potentiële klanten bezoeken.
Arbeidsomstandigheden
Voor onze medewerkers zorgen wij voor een optimale werksfeer, waarin zij veilig en comfortabel kunnen functioneren. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk afgewisseld om zowel fysiek als mentaal een gezonde werkhouding te bevorderen.
 
Maatschappelijk
Wij ondersteunen enkele sportverenigingen.

Safe Products streeft de volgende doelstellingen na:
- Voldoen aan milieuwet- en regelgeving
- Opname van de zorg van het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering
- Uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg
- Voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten. Dit betekent dat milieu,  naast 
  aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen.

Toekomst
Nu en in de toekomst zullen wij het maatschappelijk verantwoord ondernemen verder invoeren binnen onze organisatie. Voor een beter milieu en de samenleving. 
 

Meer informatie
Voor meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kijk dan op de website van MVO Nederland.